Beheer en inspectie

Dit is een groep gecertificeerde inspectiebedrijven binnen UNETO-VNI die  elektrotechnische installaties inspecteren, zowel op de veiligheid voor de mensen die ermee werken als op brandgevaar.

Beheer en inspectie

Vakgroep beheer en inspectie

Bescherming tegen gevaren en werkprocessen gaande houden

De Vakgroep Beheer en Inspectie organiseert een groep gecertificeerde inspectiebedrijven binnen UNETO-VNI. Deze bedrijven inspecteren elektrotechnische installaties. In eerste instantie op de veiligheid voor de mensen die ermee werken, in tweede instantie op brandgevaar.

Veel bedrijven en organisaties kunnen hun producten en diensten alleen leveren dankzij goed functionerende installaties en alle machines en apparaten die daarop aangesloten zijn. Staan de installaties stil, dan staat alles stil. Met de nodige economische schade als gevolg. Slijtage, verkeerd of achterstallig onderhoud of onjuist gebruik van de installaties kunnen leiden tot storingen. En, net zo belangrijk, tot veiligheidsrisico’s.

Elk bedrijf moet zijn personeel beschermen tegen gevaren en de werkprocessen gaande houden. De leden van de Vakgroep Beheer en Inspectie kunnen daarbij van dienst zijn.

Zoeken

Direct naar een vakgroep

Download het Programma van Eisen veiligheidsinspecties voor elektrische installaties

Het Programma van Eisen Veiligheidsinspecties (PvE) biedt u een leidraad voor het uitvoeren van inspecties aan elektrische installaties wanneer er geen installatieverantwoordelijke is aangewezen.

+ Download de brochure