UNETO-VNI

Zonne-energie blijft onstuimig groeien

Persbericht - 26 januari 2017

De werkgelegenheid in de zonne-energiesector is in 2015 met 7 procent gestegen en de omzet met 5 procent. De ondernemers in de solar branche verwachten aanhoudende groei, maar de onzekerheid over de toekomst van de salderingsregeling kan roet in het eten gooien.  Het overgrote deel van de ondernemers is dan ook voorstander van voortzetting van deze regeling na 2020. Dit blijkt uit het Solar trendrapport 2017, een initiatief van Solar Solutions en Solar Magazine mogelijk gemaakt door onder andere UNETO-VNI.

zonne-energie blijft groeien

Uit het rapport wordt duidelijk dat de Nederlandse zonne-energiesector inmiddels werkgelegenheid biedt aan ruim 9.000 mensen. De werkgelegenheidsgroei komt vooral voor rekening van zonne-energie-installateurs. Er is in 2016 525 megawattpiek aan zonnepanelenvermogen toegevoegd, tegenover 467 megawatt in 2015.

Voor het Solar Trendrapport zijn onder andere installateurs, groothandelaren en fabrikanten geïnterviewd. Volgens de helft van de respondenten liggen de grootste kansen voor zonne-energie de komende jaren in de woningbouw, 25% denkt dat de groei vooral van toepassing in de industrie zal komen. Energieopslagsystemen staan volop in de belangstelling; de helft van de respondenten wil deze systemen binnen twee jaar in het assortiment opnemen.


Download het integrale rapport