UNETO-VNI

Contributie, statuten, reglement, voorwaarden

Hier leest u alles over uw contributie, onze statuten, reglementen en de algemene voorwaarden van al onze producten en diensten.

Contributie

In het contributiereglement staat dat leden van UNETO-VNI een jaarlijkse contributieverplichting hebben. De Ledenraad stelt jaarlijks de nieuwe contributiebedragen vast. De opbouw van de contributie voor installatiebedrijven, detailhandel en reparatiebedrijven is verschillend. Bij gecombineerde bedrijven is de hoofdactiviteit leidend voor de contributiekeuze. 

Hier ziet u een toelichting op:

Rekenvoorbeelden contributie

Het lidmaatschap van UNETO-VNI loopt per kalenderjaar (van 1 januari t/m 31 december). In het eerste kwartaal ontvangt u een enquêteformulier om de hoogte van uw contributie van dit jaar vast te stellen. 

Installatiebedrijven

De hoogte van de contributie wordt onder andere bepaald op basis van de loonsom van het voorgaande jaar en de grootte van uw bedrijf. In het eerste kwartaal van het jaar ontvangt u hiervoor een enquêteformulier.

Een aantal voorbeeldberekeningen (ex. btw) op basis van het contributiereglement Installatie 2018: 

Voorbeeld
Contributie installatiebedrijf
Bedrag
1 op basis van loonsom eigenaar zonder personeel (€ 45.000) ± € 530,27 
2 op basis van loonsom eigenaar + 5 personeels-leden (€ 185.000) ± € 961,85 
3 op basis van loonsom eigenaar + 50 personeels-leden (€ 1.445.000) ± € 3.789,38

Detailhandel

De hoogte van de contributie wordt onder andere bepaald op basis van de omzet incl. btw van het voorgaande jaar, waarvoor u in het eerste kwartaal van het jaar een enquêteformulier ontvangt. 

Een aantal voorbeeldberekeningen (ex. btw) op basis van het contributiereglement Detailhandels- en reparatiebedrijven 2018:

Voorbeeld
Contributie detailhandelsbedrijf
Bedrag
1 op basis van omzet incl. btw van € 500.000,- ± € 644,-
2 op basis van omzet incl. btw van € 2.000.000,- ± € 959,-
3 op basis van omzet incl. btw van € 10.000.000,- ± € 7.074,-

Wilt u een contributieberekening op maat laten maken?

Bel 079 325 07 90 of mail ledenservice@uneto-vni.nl.

Statuten, gedragscode en reglement

UNETO-VNI heeft als ondernemersvereniging statuten, een gedragscode en een huishoudelijk reglement. Bekijk hier de documenten:

Lidmaatschap opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen vóór 1 september van het lopende verenigingsjaar door een aangetekende brief te sturen aan het bestuur. De opzegging gaat dan in per 1 januari van het volgende verenigingsjaar. 

Zegt u later op dan 1 september, dan loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

Algemene voorwaarden producten en diensten

Op alle producten, abonnementen en diensten van UNETO-VNI zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing: