UNETO-VNI

Healthcare@home

Langer zelfstandig thuis wonen wordt de standaard en dat vraagt om levensloopgeschikte woningen. Welke doordachte keuzes zijn dan nodig bij nieuwbouw en renovatie? De richtlijn 'Levensloopgeschikt wonen' (ISSO-publicatie 77) is een leidraad bij het maken van die keuzes en voldoet aan de actuele normen en het Bouwbesluit. In de publicatie staan een aantal bewonersprofielen centraal:

  • Bewoners met dementie
  • Bewoners met visuele beperkingen
  • Bewoners met COPD en mobiliteitsproblemen
  • Bewoners die hun huis levensloopbestendig willen maken

De opleidingen voor de ComfortInstallateurs besteden uitgebreid aandacht aan deze profielen en de gesprekstechnieken die u kunt gebruiken om met deze bewoners in gesprek te gaan.

Onderwerp-2016---langer-thuis-Template-354x530px
showMetaLink

Dit onderwerp is toegevoegd aan uw interesses.

Uitgelichte webshopartikelen TOON ALLES

Uitgelichte opleidingen TOON ALLES

Uitgelichte producten TOON ALLES

EXTRA INFORMATIE

ComfortInstallateur: de mogelijkheden en toepassingen in beeld

Waar moet ik op letten als ComfortInstallateur?

Bij het aanpassen van woningen krijgt u te maken met verschillende technieken en de daarbij behorende normen en wet- en regelgeving.

LEES MEER

Slotrapportage Aanjaagteam langer zelfstandig wonen

Zelfstandig wonen en de baas blijven over eigen leven. Dat is wat mensen zelf willen: ouderen, gehandicapten, GGZ-cliënten Daar zet de rijksoverheid op in. Maar hoe is dit te organiseren? Het Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen, ingesteld door het kabinet, heeft dit thema van 2015 tot medio 2016  ‘aangejaagd’. Vaststaat dat de rollen van alle betrokken partijen sterk op de schop zijn gegaan.

LEES MEER

Informatieavond Comfortabel Wonen – installeren voor nu en straks

Wilt u ook handvatten om succesvol te worden in deze snel groeiende markt? Leer hoe u aan klantenwerving en -binding kunt doen. Hoe u een netwerk opbouwt van collega’s en zorgverleners. Hoe u zich onderscheidt en een voorsprong opbouwt. Het laat zien welke mogelijkheden er zijn om uw kennis bij te spijkeren en te worden erkend als Comfortinstallateur. Meld u aan en ervaar wat de mogelijkheden zijn. Deze avond is een gezamenlijk initiatief van UNETO-VNI, OTIB en Technische Unie.

NIEUWS