UNETO-VNI

Wij zoeken bedrijven die gezond en veilig werken willen verbeteren

Nieuws - 14 nov 2017

Ondanks de toenemende aandacht voor veilig en gezond werken zien wij in de praktijk dat het een en ander nog wel verbeterd kan worden. Daarom zijn aanvullende maatregelen nodig die zich vooral richten op het tot stand brengen van een gedrags- en cultuurverandering bij branchemedewerkers. Om positief veiligheidsgedrag op de werkvloer te bevorderen, start UNETO-VNI in samenwerking met II Mens en Werk binnenkort met een pilot waarin het op maat coachen van bedrijven en medewerkers centraal staat. Voor deze pilot kunnen bedrijven zich aanmelden. Doet u mee?

Werkbezoeken en in company voorlichting

II Mens en Werk, een samenwerkingsverband van de sociale partners, waaronder UNETO-VNI en OTIB, biedt u de instrumenten voor veilige werkomstandigheden.
In de pilot wil II Mens en Werk positief veiligheidsgedrag bevorderen door bedrijven en medewerkers bewust te maken van de verschillende veiligheidsrisico’s én hen concrete oplossingen aan te reiken om hun veiligheidsgedrag aan te passen. Om dit positieve veiligheidsgedrag zo sterk mogelijk te kunnen beïnvloeden en medewerkers hierbij zo goed mogelijk te kunnen coachen, gaat II Mens & Werk graag op werkbezoek bij bedrijven en werklocaties.

Veilig-werken-275x200

Doet u mee?

Om zoveel mogelijk medewerkers te kunnen bereiken, zijn wij voor het uitvoeren van de pilot op zoek naar installatiebedrijven met 5 tot 150 medewerkers die hun veiligheidsgedrag willen verbeteren. Bij deelname aan de pilot kunt u als bedrijf rekenen op deskundig advies en (maximaal) 15 uur coaching. De uitvoering van de pilot vindt plaats in de periode januari-mei 2018. De hieraan voorafgaande intakegesprekken starten in december 2017/januari 2018. Dit traject is gratis voor installatiebedrijven maar we vragen wel commitment in tijd en energie voor dit project. Aanmelden kan tot 22 december 2017.

Meld u aan!

Wilt ook u deelnemen aan de pilot of wilt u graag aanvullende informatie ontvangen? Neem dan contact op Theo-Jan Heesen, theojanheesen@trajectplus.nl. Er is plek voor ongeveer 20 bedrijven dus meldt u snel aan!