UNETO-VNI

Van goed contract naar goed contact

Nieuws - 13 sep 2017

Een goed contact is de basis van een goede samenwerking en dat begint al in de aanbestedingsfase. Het Aanbestedingsinstituut (onderdeel van Bouwend Nederland) en SMI (onderdeel UNETO-VNI) doen het al lang; samenwerken. Op 17 november organiseren wij ons jaarlijkse congres met het thema ‘Samen sterker door samenwerken'.

Een goed contract is geen garantie voor succes. Samenwerken, vertrouwen en met elkaar een gezamenlijk doel realiseren zijn belangrijke voorwaarden voor een geslaagd project. Dit jaar richten we ons tijdens het congres specifiek hierop. Samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, maar ook verderop in de keten. Ons congres is ook dit jaar op de praktijk gericht. Met korte, inhoudelijke en inspirerende bijdragen stippen we het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken aan. Komt u ook op vrijdag 17 november 13.00 uur naar het Congres 'Samen sterker door samenwerken' in Utrecht?

Video-impressie ‘Samenwerken in de sector’
Op 21 juni zijn we tijdens het congres 'Samenwerken in de sector' ook in gesprek gegaan over opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Bekijk een korte video-impressie van deze dag.

De boodschap tijdens dit congres was duidelijk, we moeten er mee aan de slag. Inmiddels zijn we dat ook! Een vervolg komt er in ieder geval. Niet alleen in de vorm van een bijeenkomst.

goed contact

Aan de slag
Wilt u zelf actief aan de slag en uw inzetten om professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in het kader van de Marktvisie te verbeteren? U kunt aansluiten bij verschillende initiatieven, zoals het opstarten van pilots, communicatie, verandering van houding en gedrag. Of zelf het initiatief starten voor een rondetafelsessie over bijvoorbeeld ruimte voor innovatie of betalingscondities.

Meld u aan bij Marissa Willemse via m.willemse@uneto-vni.nl.