UNETO-VNI

Project Duurzame Inzetbaarheid

Nieuws - 10 nov 2017

Voor de zomervakantie in 2017 is UNETO-VNI samen met OTIB van start gegaan om een 40-tal ondernemers individueel te ondersteunen bij het vormgeven van Duurzame Inzetbaarheid binnen het bedrijf.

werkzaamheden-275x200

Een duurzame toekomst

Juist in een tijd waarin het steeds moeilijker wordt om jong vaktalent te vinden en waarin door pensionering  van ervaren vakmensen branchekennis en -ervaring verdwijnt, is het verstandig te investeren in de inzetbaarheid van de huidige vakmensen.
Deelname aan dit project leidt tot lagere verzuimkosten, gemotiveerde medewerkers, een effectieve inzet van personeel en het behoud van kennis en ervaring in de organisatie.

Praktisch aan de slag

Het project ‘Duurzame inzetbaarheid in het MKB’ is een individueel en praktisch begeleidingstraject waarin maatwerk wordt geleverd. De deelnemers zijn van start gegaan met een organisatie-scan welke dient als 0-meting. Deze scan geeft inzicht en aanleiding tot concrete input voor een plan van aanpak voor de eigen organisatie. De deelnemers concretiseren dit plan met de adviseur en gaan aan de slag met de voor hen belangrijkste thema’s. Deze zijn onderverdeeld in gezond & fit, motivatie & betrokkenheid, ontwikkeling en balans werk & privé. Het is nu al duidelijk dat de verdeling van aandacht voor de vier thema’s heel divers is. Tevens zien we dat organisaties meer dan ooit vragen naar houvast en structuur in de vorm van een beleid en/of visie van hun eigen organisatie over duurzame inzetbaarheid.

Bijna alle deelnemers hebben op dit moment een plan van aanpak opgesteld. De adviseurs zijn volop bezig met de persoonlijke begeleiding van bedrijven en de eerste thema-workshops zijn ingepland. De uitkomsten van dit project worden gedeeld en daarnaast wordt gekeken hoe we de uitkomsten kunnen gebruiken om een blijvende dienstverlening over duurzame inzetbaarheid te kunnen aanbieden.

Wij hopen door middel van extra subsidie vanuit MKB NL nog een aantal bedrijven te kunnen helpen.
Als u interesse heeft, kunt u dit aangeven via duurzaaminzetbaar@uneto-vni.nl


Ook interessant voor u

Duurzaam MKB door energieke vakmensen