UNETO-VNI

Nederlander nonchalant met cybersecurity op werk

Nieuws - 11 okt 2017

Nederlanders maken zich op het werk een stuk minder zorgen over cybersecurity dan thuis. Slechts een op de vijf werkende Nederlanders (21%) maakt zich zorgen over digitale veiligheid op werk, terwijl bijna de helft van de Nederlanders (46%) bezorgd is over de digitale veiligheid thuis.

cybersecurity-op-het-werk-275

Werkend Nederland wordt zelfs steeds minder voorzichtig: in 2015 maakte nog ruim een kwart (27%) zich zorgen over cybergevaren, nu is dat 21%. Verontrustend is dat de helft van alle werkenden nooit informatie heeft gekregen van zijn of haar werkgever over veilig online werken. Dit blijkt uit het Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek van Alert Online onder 2.655 werkende Nederlanders.

Klein MKB loopt gevaar

Werkende Nederlanders schatten de kans om op het werk slachtoffer te worden van een vorm van cybercrime lager in dan thuis. Toch heeft vier op de tien (39%) op werk weleens een phishing mail ontvangen, geeft bijna een kwart (23%) aan weleens een berichtje op social media te ontvangen met de vraag om op een onbekende link te klikken en heeft 16% te maken gehad met een onechte uitnodiging op social media voor zakelijk gebruik. Medewerkers in het ‘klein MBK’ (< dan 10 medewerkers) hebben het vaakst te maken met cybercrime als phishing mails (61%), acquisitiefraude (40%) en een onechte uitnodiging op social media (24%).

Slechts een op de vijf neemt maatregelen

Van de werkende Nederlanders die te maken hebben gehad met cybercrime, is de helft voorzichtiger geworden. Slechts een op de vijf treft hierna voorzorgsmaatregelen. De belangrijkste redenen om geen actie te ondernemen? Nederlanders vinden de instructies om je te beschermen tegen cybercrime te ingewikkeld en zien het inloggen via tweestapsverificatie en het niet automatisch kunnen opslaan van wachtwoorden als een belemmering.

Onveilig gedrag onderweg

Nederlanders die onderweg of op locatie aan het werk zijn, maken zich weinig zorgen over onveilige wifinetwerken. Twee derde maakt gebruik van open wifinetwerken die op dat moment beschikbaar zijn. Een op de vijf maakt altijd automatisch verbinding met wifinetwerken. En bijna de helft (45%) maakt nooit gebruik van een VPN-verbinding om internetverkeer versleuteld te versturen.

Onwetendheid

Volgens Erik Jan Koedijk, voorzitter van de raad van advies van Alert Online, liggen ook op werk cybergevaren op de loer: “Toch zijn we op werk een stuk nonchalanter dan thuis. Dat ligt vooral aan onwetendheid. De helft van alle werkenden heeft nooit informatie gekregen van zijn of haar werkgever over veilig online werken en 60% weet bijvoorbeeld niet of de servers waar bestanden op staan gebruikmaken van encryptie en hoe persoons- en klantgegevens beschermd zijn. Goede voorlichting en afspraken over digitale veiligheid zijn essentieel om werknemers bewust te maken van de gevaren. Op dit gebied is door werkgevers nog veel te winnen.”

Alert Online

Alert Online is een initiatief van de NCTV dat overheid, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en consumenten in Nederland ondersteunt en stimuleert om samen te werken aan cybersecurity én hen meer cyber secure te laten handelen. De campagne Alert Online wil consumenten meer bewust maken van hun online- en digitale veiligheid en hun digitale weerbaarheid versterken. Meer informatie op de website van Alert Online  

Cybersecurity zorgplichten voor bedrijven

Meer informatie over de plichten die een bedrijf heeft op het gebied van cybersecurity, leest u in de handreiking ‘Ieder bedrijf heeft digitale zorgplichten’ van de Cyber Security Raad.