UNETO-VNI

Hogere vergoeding voor brandervervanging Nefit TopLine

Nieuws - 16 feb 2017

Na constructief overleg met UNETO-VNI verhoogt cv-ketelfabrikant Nefit de financiële vergoeding bij vervanging van brandersets van de Topline-serie uit de jaren 2006 tot en met 2009. De volledige brutoprijs van de brander wordt nu vergoed. Tot 1 augustus 2017 vergoedt Nefit daarnaast 25 euro extra voor de vervangingswerkzaamheden. Voor installateurs die al brandersets hebben vervangen, geldt de regeling met terugwerkende kracht.

Nefit cv-ketel

Op 2 februari jl. riep Nefit op om brandersets van de Nefit TopLine-serie uit de jaren 2006 tot en met 2009 te vervangen. De destijds geleverde brandersets laten onjuiste sluiting toe. Bij onjuiste sluiting kunnen rookgassen ontsnappen binnenin het toestel, waardoor smeltschade kan ontstaan aan de binnenzijde van het toestel en uiteindelijk brand ontstaat.

Daarom heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Nefit opgeroepen om vóór 31 december 2018 de versie 1-brander (met losse branderpakking) te laten vervangen door de nieuwe brander.

Financiële vergoeding bij vervanging

UNETO-VNI vond de financiële condities die Nefit eerder had vastgesteld voor vervanging van de branderset onvoldoende. Wij zijn namelijk van mening dat Nefit niet alleen de kosten van de brandersets moet vergoeden, maar ook een tegemoetkoming in de bijkomende kosten (voorrijkosten, arbeidsloon en administratieve kosten).

We hebben hierover constructief overleg gevoerd met Nefit. Dat heeft geleid tot de volgende, sterk verbeterde financiële vergoeding bij vervanging:

  • Nefit vergoedt de volledige brutoprijs van de brander in plaats van de brutoprijs minus 20% die in de brief stond vermeld die u eerder van Nefit heeft ontvangen. Dit komt neer op 80 euro ex. btw. Het verschil tussen deze brutovergoeding en de netto-inkoopprijs is een dekking voor de voorrij- en/of administratiekosten.
  • Voor de vervangingswerkzaamheden zelf vergoedt Nefit 25 euro extra ex btw ongeacht of vervanging tijdens regulier onderhoud of tijdens een extra servicebezoek heeft plaatsgevonden. Deze regeling geldt tot 1 augustus a.s. Nefit meldt dat vervanging niet meer dan 7 minuten extra in beslag neemt tijdens regulier onderhoud. (Bekijk de video over vervanging van de brander.)
  • Installateurs die al brandersets hebben vervangen, kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 gebruikmaken van bovenstaande regeling. Gebruik daarvoor het reguliere retourformulier.
  • Van diverse leden ontvangen wij berichten dat zij in de problemen komen doordat consumenten onmiddellijke vervanging van de brander eisen. Nefit heeft toegezegd momenteel alle mogelijkheden te benutten om de productie van het aantal brandersets te verhogen.

Beschikbaarheid brandersets

UNETO-VNI houdt de vinger aan de pols bij de verdere afwikkeling van deze kwestie, met name voor de beschikbaarheid van de nieuwe brandersets. Als blijkt dat deze niet voldoende beschikbaar zijn vóór 1 augustus a.s., dan zullen wij Nefit alsnog oproepen de extra vergoeding van 25 euro ook na 1 augustus te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Nefit is van mening dat een onjuiste sluiting visueel vast te stellen is. De installateur kan volgens Nefit zien of de klemmen correct zijn gesloten. Dit is van belang voor eventuele aansprakelijkheid voor brand als gevolg van onjuiste sluiting van de oude branderset. Nefit acht zich niet aansprakelijk voor ‘eventuele nalatigheid van derden’ en wil niet op voorhand aansprakelijkheid door installateurs uitsluiten. Bij brand wil de fabrikant per geval de toedracht en verantwoordelijkheden objectief vaststellen.

Gezien het bovenstaande raden wij u aan zo snel mogelijk over te gaan tot vervanging van de brandersets van de cv-toestellen van de TopLine-serie uit 2006 -2009. Doet u dat vóór 1 augustus a.s., dan heeft u recht op de extra vergoeding van 25 euro ex btw.

Gesprek met klant over belang onderhoud

Daarnaast adviseren wij u de vervanging van de brandersets te benutten om met klanten het gesprek aan te knopen over het belang van goed en regelmatig onderhoud van de cv-installatie. Op die manier kan deze vervelende kwestie ook voor u alsnog een positief effect opleveren.