UNETO-VNI

De Marktvisie - We gaan het samen doen!

Nieuws - 21 jun 2017

Woensdag 21 juni organiseerde UNETO-VNI het congres ‘Samenwerken in de sector’. Bijna 100 deelnemers gingen in gesprek over de vraag hoe installatiebedrijven meer en beter kunnen samenwerken met partners in de keten en opdrachtgevers. Het bleef niet alleen bij inspirerende discussies. De middag leverde uiteindelijk een agenda op voor verbetering van de samenwerking én een financieel gezondere bedrijfstak!

Congres De Marktvisie

Met het congres levert UNETO-VNI een bijdrage aan een verdere concretisering van de Marktvisie, een project waarin onder meer Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland en UNETO-VNI werken aan verandering van houding en gedrag van projectpartners. Die verandering moet ervoor zorgen dat de expertise van alle partners vanaf de ontwerpfase van een project wordt benut. Dat creëert ruimte om de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd aan te gaan, zoals verduurzaming, aanpassingen in de infrastructuur en het tegengaan van de klimaatverandering.

Schotten moeten weg

Directeur Erik van Engelen van UNETO-VNI opende het congres. In een stevig betoog gaf hij aan dat de Marktvisie niet alleen de installatiebranche, maar alle betrokken partijen een kans geeft om beter samen te werken, meer toegevoegde waarde te leveren met als eindresultaat een beter eindproduct. Vervolgens introduceerde hij de panelleden Maxime Verhagen (Bouwend Nederland), Roger Mol (Rijksvastgoedbedrijf), Wim Holleman (Rijkswaterstaat), Henk Willem van Dorp (van Dorp Installaties) en Doekle Terpstra (UNETO-VNI).

Verhagen stelde dat het hoog tijd is om de schotten weg te halen. ‘Daar kan de Marktvisie bij helpen. We gaan ons meer inleven in elkaars belangen. Dat is niet soft, maar het geheim van succes in de toekomst. Het komt er nu op aan woorden om te zetten in daden. Bewustwording is essentieel om de Marktvisie tot een succes te maken. Hier kunnen brancheorganisaties een rol spelen.’

Speelveld is veranderd

Doekle Terpstra van UNETO-VNI: ‘Het speelveld is veranderd. De tijd van traditioneel aanbesteden, technische systemen als sluitpost van projecten en focus op de laagste prijs is voorbij. We moeten het meer dan ooit sámen doen, op basis van gelijkwaardigheid. Voor de traditionele rolverdeling van hoofdaannemer en onderaannemer is geen plaats meer.’

Na de paneldiscussie bespraken de deelnemers in deelsessies concrete acties om beter samen te weken en knelpunten weg te nemen. Onder de #hoe dan? zijn een aantal acties benoemd, zoals het delen van goede praktijkvoorbeelden, procesafspraken maken over samenwerking, virtueel bouwen en eraan werken om elkaar gewoon te leren kennen. Daarnaast was het algehele gevoel dat de verandering uit ieder zelf moet komen: hoe stel je jezelf op richting de opdrachtgever, de partners in de markt en de fabrikanten.

Erik van Engelen van UNETO-VNI vatte de opbrengst van de middag nog eens kernachtig samen. ‘De wil om beter samen te werken is er, de urgentie wordt gevoeld. Het kan en het moet anders. We gaan het sámen doen!


Lees meer op de pagina Marktvisie op onze website.