UNETO-VNI

Agentschap Telecom: aantal graafschades moet naar beneden

Nieuws - 20 jun 2017

Agentschap Telecom, de toezichthouder op het gebied van telecommunicatie, signaleert dat de daling van het aantal graafschades in Nederland in 2016 tot stilstand is gekomen. Dat beschrijft het Agentschap in het onlangs gepubliceerde jaarverslag 'De staat van de ether'.

Deze stilstand is een zorgwekkende ontwikkeling, die haaks staat op de doelstelling van het Kabel- en Leidingoverleg (KLO). Dit samenwerkingsverband van grondroerders, netbeheerders en beheerders van de ondergrond heeft de ambitie uitgesproken om het aantal graafschades te reduceren tot maximaal 25.000 in 2018. UNETO-VNI is deelnemer van het KLO.

graafwerkzaamheden-275x200

Sleutelrol gemeenten

Graafmachines kunnen grote schade veroorzaken aan kabels en leidingen onder de grond. Het kan ook leiden tot gevaarlijke situaties. Agentschap Telecom roept opdrachtgevers op tot een betere risico-inventarisaties van de ondergrondse infrastructuur en het verbeteren van werkinstructies aan het personeel.

Daarnaast stelt Agentschap Telecom dat gemeenten een sleutelrol hebben in het voorkomen van graafschade. Ze zijn eigenaar van de ondergrond en kunnen voor de gewenste ordening van ondergrondse infrastructuur zorgen. Bovendien fungeren gemeenten als opdrachtgever, netbeheerder en grondroerder. Zo spelen gemeenten een belangrijke rol binnen de graafketen.

Actie vanuit het KLO

Het KLO staat achter de dringende oproep die het Agentschap doet aan alle partijen in de graafketen. Het aantal graafschades moet naar beneden. Vanuit het KLO-actieprogramma ‘koers op Doen’ steunt het KLO zoveel mogelijk initiatieven om graafschade te voorkomen. Daarnaast richt het KLO alle energie op het bekendmaken en implementeren van de nieuwe richtlijn CROW 500 bij alle partijen in de graafketen. Na de zomer komt het KLO daarom met een landelijke campagne voor zorgvuldig en veilig grondroeren.


Meer informatie