UNETO-VNI

Uitvoering ISDE-regeling warmtepompen herzien

Nieuws - 10 jul 2017

Per 1 juli is een wijziging in werking getreden voor de regeling Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Voor lucht-waterwarmtepompen tussen de 4 en 9 kW zijn daarmee de subsidiebedragen verlaagd.

subsidiebijdragenISDE275

Tegen deze wijziging van de regeling en de korte termijn waarop dit is gecommuniceerd en doorgevoerd heeft UNETO-VNI bezwaar gemaakt bij het ministerie van Economische Zaken (EZ). Minister Kamp van EZ heeft naar aanleiding daarvan besloten om de regeling te wijzigen en het oude (hogere) subsidiebedrag te handhaven voor klanten die voor 1 juli al hadden besteld en na 1 juli geleverd krijgen.

Er wordt rekening gehouden met de datum van aankoop bij de beoordeling van de aanvragen. Indien kan worden aangetoond (door een bijlage bij de aanvraag) dat vóór 1 juli de verplichting is aangegaan, kan bij een aanvraag na 1 juli nog het oude (hogere) subsidiebedrag worden aangevraagd.

Over de wijzigingen van de ISDE heeft – volgens de Kamerbrief van de minister – uitgebreid overleg met de sector plaatsgevonden. UNETO-VNI is hier helaas niet bij betrokken geweest. Wij hebben onze bovengenoemde bezwaren wederom bij het ministerie neergelegd.


Meer informatie