UNETO-VNI

Rapportage Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen

De Rijksoverheid zet in op zelfstandig wonen. Dit sluit aan bij wat ouderen, gehandicapten, GGZ-cliënten zelf willen: zo lang en zo veel mogelijk de baas blijven over hun eigen leven. Dat is mooi. Maar hoe is dit te organiseren? Het Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen, ingesteld door het kabinet, heeft dit de afgelopen anderhalf jaar ‘aangejaagd’ (2015 tot medio 2016). Vaststaat dat de rollen van alle betrokken partijen sterk op de schop zijn gegaan.

In de slotrapportage presenteert het Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen zijn eindbevindingen. Gekozen is voor een interview in plaats van voor een rapport. In de bijlagen vindt u analyses, cijfers, instrumenten en een overzicht van de aanbevelingen. Het interview is geordend rond 3 thema’s die het Aanjaagteam vaak tegen is gekomen:

  1. zelfredzaamheid van burgers
  2. gemeentelijke regie
  3. het vastgoedvraagstuk

Deze thema’s staan hierna uitgewerkt. De voorbeelden gaan vaak over ouderen (omdat dit een grote doelgroep is), maar de thema’s spelen ook bij andere groepen mensen met een beperking.

Benieuwd naar de resultaten van het Aanjaagteam? Download de brochure.