UNETO-VNI

Normen, wet- en regelgeving voor ComfortInstallateur

Bij het aanpassen van woningen krijgt een ComfortInstallateur te maken met verschillende technieken en de daarbij behorende normen en wet- en regelgeving. Het gaat dan om een totaalbeeld van de hele woning waarbij eerst de huidige situatie in kaart wordt gebracht en de gewenste aanpassingen geïnventariseerd aan de hand van de Woningcheck woningaanpassingen.

Denk aan:

Daarnaast zijn goede afspraken  met leveranciers en de klant nodig, zoals vastgelegd zijn in de Algemene voorwaarden die onze leden gebruiken.

Spoorboekje Bouwbesluit

Het Spoorboekje Bouwbesluit geeft de bepalingen, voorschriften en wijzigingen in de bouwregelgeving op het gebied van installaties die per 1-4-2012 door de overheid aangewezen zijn. Het Spoorboekje Bouwbesluit is verkrijgbaar in onze webshop.

Nieuw in de NEN 1010

NEN 1010 bestaat nu voor meer dan 90% uit mondiale laagspanningseisen, plus een aantal specifiek Nederlandse aanvullingen. Dat leidt tot vele kleine veranderingen en ingrijpende aanpassingen voor de elektrotechnische sector in ons land.

Systeemlabelcalculator bedrijfsversie basis

Sinds vorig jaar september zijn installateurs verplicht om een systeemlabel te vermelden bij elke aanbieding, offerte en levering van een combinatie van cv-ketel, geiser, warmtepomp of zonneboiler. Het label toont aan hoe energiezuinig de totale installatie is.

Overzichten van voorschriften, handleidingen en rapporten over technische voorschriften en regelgeving: