UNETO-VNI

Opleidingen Wonen Welzijn Zorg

De komende decennia zal het aantal 65+'ers fors groeien tot 25% van de totale bevolking. Tegenover deze groep met een toenemende behoefte aan zorg staat een steeds kleinere actieve beroepsbevolking.

Voor de installatiebranche ligt er veel werk in de zorgsector, want met domotica, zorg op afstand en het levensloopgeschikt maken van woningen kan hoogwaardige zorg gegarandeerd blijven terwijl de zorgkosten in de hand worden gehouden. Installateurs die willen profiteren van deze groeiende markt kunnen met behulp van deze trainingen inspelen op dit werk.

Opleidingen - Wonen Welzijn Zorg