UNETO-VNI

Veilig werken

Voor werkgevers en werknemers in onze branche ziet iedere dag er anders uit. Eén ding blijft onveranderd: veiligheid staat voorop. Dat vindt ook de overheid. Daarom is er de Arbowet voor een veilige en gezonde werkplek.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
Werkgevers en werknemers moeten risico’s in kaart  brengen voordat ze kunnen starten met de werkzaamheden. Op de werkplek in het bedrijf en op de werk- of projectlocatie. Lees meer over de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor de installatiebranche of detailhandel.

VCA-certificaat
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Met dit certificaat toont u aan dat u uw veiligheidszaken op orde heeft. Lees meer.

Onderwerp-2016---veilig-werken-Template-354x530px
showMetaLink
ARB Veilig werken

Dit onderwerp is toegevoegd aan uw interesses.

Uitgelichte webshopartikelen TOON ALLES

Uitgelichte opleidingen TOON ALLES

Uitgelichte producten TOON ALLES

EXTRA INFORMATIE

Gevaarlijke stoffen

Wanneer het gaat over Veilig werken, kunt u ook denken aan gevaarlijke stoffen. Asbest bijvoorbeeld. Blootstelling aan asbest kan tot gezondheidsschade leiden. Het komt regelmatig voor dat medewerkers in de installatie- en isolatiebranches in aanraking komen met asbesthoudende materialen. Wat zijn de risico's en welke maatregelen kunt u treffen?

Norm asbest

Het is in Nederland wettelijk verboden om als medewerker werkzaamheden aan asbesthoudend materiaal toe te passen waarbij breuk of verspanende werkzaamheden (boren, zagen en slijpen)  plaatsvinden. Alleen gecertificeerde asbestsaneringsbedrijven mogen deze werkzaamheden uitvoeren. Asbest kan onder strikte voorwaarden ook worden verwijderd door niet gecertificeerde bedrijven, als de condities zijn vastgelegd in een taakrisicoanalyse (TRA) als onderdeel van het Veiligheids- & Gezondheidsplan of de risico-inventarisatie en -evaluatie.

Risico’s van werken met asbest

Gevaarlijke vezels, zoals asbest, kunnen onopgemerkt worden ingeademd en in de longen achterblijven. Vanwege de eigenschappen van de asbestvezels kunnen de longen deze vezels slecht verwijderen. Zo kan blootstelling aan asbest  na jaren tot ernstige schade leiden. 

Maatregelen

Treft u asbest aan, stop met de werkzaamheden en bespreek de eventuele aanwezigheid van asbest met de werkplekleiding. Het kan voorkomen dat u, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch in aanraking bent gekomen met asbest of andere gevaarlijke stoffen. De werkgever zal, waar mogelijk, de opdrachtgever aansprakelijk stellen. Zorg er ook voor dat in uw personeelsdossier wordt geregistreerd waar, wanneer en op welke wijze u bent blootgesteld aan asbest of andere gevaarlijke stoffen. Noteer dit ook voor uzelf. 

NIEUWS

Handige documenten