UNETO-VNI
Categorie-2--arbo3-2016-Foto-Template-1920x550px

Arbeidsomstandigheden

Veilige arbeidsomstandigheden zijn voor de sector van essentieel belang.

Goede arbeidsomstandigheden zorgen ervoor dat arbeidgerelateerde gezondheidsschade bij werknemers wordt voorkomen. Met veilige en gezonde arbeidsomstandigheden wordt de kans op arbeidsrisico’s en daaruit voortvloeiende ongevallen en gezondheidsklachten beperkt. Door gezond en veilig werk hebben mensen op het werk meer plezier. Tevens draagt een goed arbeidsomstandighedenbeleid bij aan een positief imago van de sector en aan de bedrijfsresultaten van de individuele bedrijven. 

UNETO-VNI neemt het voortouw in het creëren van de randvoorwaarden voor goede arbeidsomstandigheden in de branche. Uitgangspunten daarbij zijn

  • werkbare regels die de veiligheid van de werknemer waarborgen
  • en zo min mogelijk extra administratieve lasten.

Onderwerpen

Arbocatalogus

Toolboxen

Veilig werken