UNETO-VNI

Advies bij aanbesteden

Stichting Marktwerking Installatietechniek, kortweg SMI, is een onafhankelijke organisatie die de belangen van de deelnemende installatiebedrijven behartigt bij aanbestedingsprocedures. SMI ondersteunt individuele installateurs op het gebied van aanbestedingen en contractvorming van installatietechnische werken in Nederland met kennis, expertise en praktisch (juridisch) advies.

Doelstelling

Het bevorderen van evenwichtige, objectieve en transparante vraag- en aanbodverhoudingen bij het vragen van aanbiedingen voor installatietechnische werken. SMI streeft naar een doelmatig en correct verloop van de aanbesteding en het gebruik van evenwichtige contractvoorwaarden.

Doordat SMI een onafhankelijke partij is kan zij bij uitstek de aanbestedende dienst op onjuistheden wijzen. SMI slaat bovendien een brug tussen installatiebedrijven, de aanbestedende partijen en andere partners in de bouwkolom als het gaat om aanbestedingsreglementen en de gevolgen ervan voor de dagelijkse praktijk.

Onderwerp-2016-aanbesteden-354x530px
AAN Advies bij aanbesteden

Dit onderwerp is toegevoegd aan uw interesses.

Producten en diensten Toon alles

EXTRA INFORMATIE

Marktvisie

Alleen door een goede samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen we inspelen op de toekomstige maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zonder elkaar te beconcurreren. Met de Marktvisie neemt UNETO-VNI het initiatief om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

LEES MEER

NIEUWS