UNETO-VNI

Conjunctuurenquête

UNETO-VNI voert per kwartaal een conjunctuuronderzoek uit om de economische ontwikkelingen op korte termijn te monitoren. We vragen onder andere naar de verwachte omzet, prijsniveau, personeelsbestand en orderportefeuille.

Daarnaast vormt de conjunctuurenquête input voor de halfjaarlijkse Monitor Bouwketen. Dit is het gezamenlijk conjunctuuronderzoek van de architecten, ingenieursbureau, bouwbedrijven en installatiebedrijven.

Conjunctuurenquête UNETO-VNI

De uitslag van de conjunctuurenquête geeft per marktgebied een goed beeld van:

  • De ontwikkeling van het prijsniveau en de omzet
  • Het scoringspercentage van de offertes
  • De omvang van de orderportefeuille
  • De behoefte aan inleencapaciteit
  • Wat uw collega's in de branche verwachten van de ontwikkelingen in het komende kwartaal.

Rapportages

Monitor Bouwketen

De Monitor Bouwketen is opgesteld door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in opdracht van de brancheverenigingen van installatiebedrijven (UNETO-VNI), architecten (BNA), bouwbedrijven (Bouwend Nederland) en ingenieursbureaus (NLingenieurs). De Monitor is gebaseerd op de gegevens van meer dan 1.500 bedrijven.

Rapportages