UNETO-VNI

Welke maatregelen moet ik op korte termijn nemen? En op lange termijn?

Als uw medewerkers nog niet over kennis beschikken over warmtepompen en andere duurzame energietechnieken, is bijscholing raadzaam. Op de langere termijn neemt het aantal gasgestookte verwarmingsinstallaties immers af. Steeds meer woningen en gebouwen worden voorzien van warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen, warmtenetten of duurzame gasnetten. Wees voorbereid op vragen van klanten bij vervanging van bijvoorbeeld de cv-ketel.

Op de langere termijn kunt u profiteren van marktkansen op basis van nieuwe businessmodellen. Afhankelijk van uw (gewenste) rol als installatiebedrijf kan het zinvol zijn de mogelijkheden te verkennen. UNETO-VNI kan u daarbij ondersteunen.