UNETO-VNI

Toolbox Koolmonoxide

Als lid van UNETO-VNI kunt u gebruikmaken van de toolbox 'Kennis van koolmonoxide' voor vakkundig onderhoud en inspectie van gasinstallaties.

De overheid komt naar verwachting halverwege 2019 met een wettelijk verplichte certificeringsregeling voor installateurs en eisen voor de vakbekwaamheid van monteurs die werken met gasverbrandingstoestellen en rookgasafvoeren.

Met de middelen uit deze toolbox kunt u uw kennis nu al up-to-date-brengen. Het zijn vooral checklists en technische informatie. De documenten helpen u om nadrukkelijker het samenspel van de installatie-onderdelen te beoordelen. Ook vergeet u hiermee niet bepaalde onderdelen te controleren. Zie ook de brochure over de toolbox.

De documenten uit de Toolbox Koolmonoxide zijn alleen zichtbaar en downloadbaar voor leden van UNETO-VNI. Bent u nog geen lid? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie.

Tools om de kennis van de installateur te vergroten

Met deze hulpmiddelen kan de vakman zijn werk op een hoger peil brengen. Het zijn vooral checklists en technische informatie waardoor de monteur niet vergeet bepaalde onderdelen na te kijken en nadrukkelijker het samenspel van de installatie-onderdelen beoordeelt.

Communicatie over CO naar uw klanten

Tekst voor op uw website over CO, wat u hierbij kunt betekenen.

Tools om opdrachtgevers te informeren

Met deze hulpmiddelen kan de monteur zijn klanten informeren. Dat kan zijn om hen duidelijk te maken dat hij een kwalitatief goede controle heeft uitgevoerd. Of om te melden dat de gasverbrandingsinstallatie technisch niet in orde is en daarom is afgekeurd.

Tools voor informatiebijeenkomsten in uw bedrijf

Het is belangrijk dat de monteurs op de werkvloer bekend zijn met de hulpmiddelen in de toolbox, zodat zij deze zo veel mogelijk gebruiken. Een informatiebijeenkomst/toolboxmeeting is daarom van belang. Hiervoor zijn onderstaande hulpmiddelen beschikbaar.

In deze video geeft UNETO-VNI tien aanbevelingen aan cv-monteurs voor het goed en veilig onderhouden van cv-installaties.