UNETO-VNI
ontbijt

Ontbijtsessie Vakgroep Beheer en Inspectie

Voordat de echte werkdag begint, wisselen we in een informele setting graag met u van gedachten over de toekomst van het inspectievak, kansen en knelpunten, en de weg naar een betere marktpositie.

Thijs van der Veen, Strukton van de vakcommissie Beheer en Inspectie is uw gastheer. Hij praat u bij over lopende activiteiten binnen de vakgroep. Daarnaast gaan we met u in gesprek over verschillende onderwerpen die binnen het vakgebied spelen. Op die manier kunnen wij ons oriënteren op de voor de vakgroep belangrijke toekomstige activiteiten.

Vragen die we deze keer in ieder geval met u willen doornemen:

 • Welke waarde hecht u aan kwaliteitssystemen? Helpen de huidige certificaten u in het werk? En hoe denkt de markt hierover?
 • Heeft u behoefte aan specifieke NPR 5310 bladen?
 • Hoe denkt u over de regels rondom ‘veilig werken’? Loopt u ergens tegenaan?
 • Gebruikt u het nieuwe PvE al? Zo ja, is er ook behoefte aan een leidraad voor de installatieverantwoordelijke?
Leden
Niet leden
08:00 - 10:00 uur
Ontbijtsessie
10:00 uur
Einde
 • AdviesZo Technisch Advies Bureau
  de heer R.J.M.C. Schuimer
 • Modderkolk Projects & Maintenance B.V.
  de heer J.J.M. Jansen
 • Parkstad Inspecties
  de heer ing. F.J.H.T. Smits
 • Strukton Worksphere regio Zuid, vestiging Eindhoven
  de heer M.R. van der Veen
 • Van der Linden Groep B.V.
  de heer B. Wildenberg