UNETO-VNI

Workshop Privacy & ICT

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Tijdens deze workshop hoort u meer over de AVG en de al bestaande Wet Meldplicht Datalekken. Wat betekent deze wetgeving voor de verwerking van persoonsgegevens? En voor u als ondernemer?

ransomware-275px

In de nieuwe AVG en de Wet Meldplicht Datalekken worden privacyrechten van personen versterkt en uitgebreid. Ook krijgt u als ondernemer meer verantwoordelijkheden. Bij schending van de privacyrechten kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete tot € 900.000,- of maximaal 10% van de omzet opleggen! Het is dus voor iedere ondernemer aan te bevelen op tijd aan te slag te gaan om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.

Voor wie is de workshop bedoeld?

De workshop is gericht op iedereen die te maken heeft met verwerking van persoonsgegevens. De (nieuwe) wet raakt eigenlijk alle lagen van de organisatie:

 • Kleine bedrijven: ondernemer, DGA, partner van ondernemer, (salaris)administrateur.
 • Middenbedrijven: naast bovengenoemde personen ook leidinggevenden, vestigingsmanagers, hr-medewerkers, medewerkers marketing en medewerkers automatisering.
 • Grote bedrijven: met name hr-medewerkers, salarisadministrateurs of vestigingsmanagers, medewerkers marketing en medewerkers automatisering.

Inhoud workshop 'Privacy, goed geregeld'

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Welke verplichtingen brengt de (nieuwe) privacywetgeving met zich mee voor de ondernemer?
 • Welke privacyrisico's zijn er en hoe beheerst u als ondernemer deze?
 • Wanneer is er sprake van een datalek/ beveiligingsinbreuk?
 • Wie is er aansprakelijk voor het niet naleven van de AVG? En hoe daar mee om te gaan?
 • Versterking sanctiemogelijkheden voor AP om hoge boetes op te leggen.
 • De verdere inhoud van de cursus wordt bepaald aan de hand van praktijkvoorbeelden die u zelf kunt aanleveren. Doe dit bij voorkeur vooraf via e-mail.

Praktische informatie


Duur

12.45 uur inloop, 13.00 uur start workshop tot 17.00 uur

Prijs

De kosten voor deze workshop bedragen € 125,- (excl. btw)


Bent u verhinderd? Tot twee dagen van tevoren kunt u zich kosteloos afmelden. In andere gevallen brengen wij u € 50,- onkosten in rekening.

Contact
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Susanne Verhoev, T 079 325 06 06 E s.verhoev@uneto-vni.nl.

 

Leden
Niet leden
12:45 - 13:00 uur
Ontvangst
13:00 - 15:00 uur
Start workshop
15:00 - 15:30 uur
Pauze
15:30 - 17:00 uur
Vervolg workshop
17:00 - 17:30 uur
Kleine borrel en afsluiting

Voorzieningen

Deelname workshop privacy
 • Adcalsluis BV
  de heer J.A. Faasse
 • Alfatech
  de heer B. Verweij
 • ATS Beheer Groep B.V.
  de heer J. Schipper
 • Bectro Installatietechniek B.V.
  mevrouw R. Birza
  mevrouw O. Blankenstijn
 • Droste Elektro B.V.
  mevrouw C. Derksen
  de heer G.F. Droste
 • eL-Tec Elektrotechnologie B.V.
  mevrouw P. van Dijken
  de heer ing. D. Stoppelenburg
 • Schut Installaties
  de heer G.D. Lichtenberg
 • Technisch Bureau Suurmeijer
  mevrouw S.A. Suurmeijer
 • UNETO-VNI
  mevrouw mr. A.G.B.M. van Dartel
 • Van Lente Systeemintegratie BV
  de heer N.J. van Delft
  de heer J. Lubbers
 • Van Niel Installatietechniek BV
  de heer H.J. Woesink