UNETO-VNI

Workshop Privacy en ICT

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Tijdens deze workshop hoort u meer over de AVG en de al bestaande Wet Meldplicht Datalekken. Wat betekent deze wetgeving voor de verwerking van persoonsgegevens? En voor u als ondernemer?

cybercrime

In de nieuwe AVG en de Wet Meldplicht Datalekken worden privacyrechten van personen versterkt en uitgebreid. Ook krijgt u als ondernemer meer verantwoordelijkheden. Bij schending van de privacyrechten kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete tot € 900.000,- of maximaal 10 % van de omzet opleggen! Het is dus voor iedere ondernemer aan te bevelen op tijd aan te slag te gaan om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.

Voor wie is de workshop bedoeld?

De workshop is gericht op iedereen die te maken heeft met verwerking van persoonsgegevens. De (nieuwe) wet raakt eigenlijk alle lagen van de organisatie:

 • Kleine bedrijven: ondernemer, DGA, partner van ondernemer, (salaris)administrateur.
 • Middenbedrijven: naast bovengenoemde personen ook leidinggevenden, vestigingsmanagers, hr-medewerkers, medewerkers marketing en medewerkers automatisering.
 • Grote bedrijven: met name hr-medewerkers, salarisadministrateurs of vestigingsmanagers, medewerkers marketing en medewerkers automatisering.

Inhoud workshop 'Privacy, goed geregeld'

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Welke verplichtingen brengt de (nieuwe) privacywetgeving met zich mee voor de ondernemer?
 • Welke privacyrisico's zijn er en hoe beheerstu als ondernemer deze?
 • Wanneer is er sprake van een datalek/ beveiligingsinbreuk?
 • Wie is er aansprakelijk voor het niet naleven van de AVG? En hoe daar mee om te gaan?
 • Versterking sanctiemogelijkheden voor AP om hoge boetes op te leggen.
 • De verdere inhoud van de cursus wordt bepaald aan de hand van praktijkvoorbeelden die u zelf kunt aanleveren. Doe dit bij voorkeur vooraf via e-mail.

Praktische informatie


Duur

12.45 inloop, 13.00 start workshop tot 17.00 uur

Prijs

De kosten voor deze workshop bedragen 125,00 euro (excl. btw). Dit is inclusief lunch en praktijkmaterialen.

Afsluiting

Na het volgen van de workshop ontvangt u een bewijs van deelname.

 

Mocht u op 24 oktober a.s. niet in de gelegenheid zijn om de workshop te volgen dan is er ook nog een mogelijkheid eerder aan te sluiten. Te weten op 7 november a.s. te Breda. Aanmelden kan door hier te klikken

Leden
125,00
Niet leden
12:45 - 13:00 uur
Ontvangst
13:00 - 15:00 uur
Start workshop
15:00 - 15:30 uur
Pauze
15:30 - 17:00 uur
Vervolg workshop
17:00 - 17:30 uur
Kleine borrel en afsluiting

Voorzieningen

Deelname
Ja, ik wil op de hoogte gehouden worden van de nieuwe datum in november
 • Chubb Fire & Security B.V.
  mevrouw G. van Riet
 • De Groot Installatiegroep B.V.
  mevrouw H. Gelderman
 • De Groot Installatiegroep Divisie Noord B.V.
  mevrouw A.A.M. de Groot
 • De Vreeden Installatietechniek
  de heer R. van Doornik
 • Gaswacht
  mevrouw D. Vos
 • Gebr. Kok B.V.
  de heer M. Jong
 • Heesmans Installatie Techniek B.V.
  mevrouw M. Martens
 • Hoffman Elektro B.V.
  de heer N. van Diemen
 • Installatietechniek De Vreeden BV
  mevrouw S. Mur
 • Klik Groep BV
  de heer R. van Bochove
 • Lamers High Tech Systems B.V.
  de heer P.J.G. van der Markt
 • Mossink Elektrotechniek B.V.
  mevrouw W. Elderson
  de heer R. de Vries
 • N.V. Energiewacht-Groep
  de heer R. Visser
 • Sanitair-Installatie Hoogendoorn B.V.
  mevrouw S. Hoogendoorn
 • ULC Groep b.v.
  de heer H. Schroote
  mevrouw M.V. van der Zwaan