UNETO-VNI

Toekomstsessie Radar 2025

Binnen het project Radar 2025 brengen we met de hele branche de toekomstige trends in kaart. Weet u wat u te wachten staat en kunnen wij daar op tijd beleid en producten op ontwikkelen? De weg naar de toekomst stippelen we daarom graag samen met u uit. De komende tijd gaan we met u in gesprek bij u in de regio. Tijdens de Radar Toekomstsessies toetsen we onze trendthema’s aan u en verzamelen we uw waardevolle input.

bijeenkomst-radar-2025-275px

Het jaar 2020 nadert snel. Met de trends die we in het project Radar 2020 schetsten, bent u inmiddels volop in de weer. Duurzaam bouwen, smart grids, decentrale energieopwekking en levensloopbestendig wonen; u kon er goed voorbereid mee aan de slag. Nu is het tijd om de stip op de horizon te verleggen en de nieuwe ontwikkelingen te ontdekken die de toekomst van de installatiebranche gaan bepalen.

Denk met ons mee
Tijdens de Radar Toekomstsessies kunt u meedenken en uw visie geven. Tijdens drie bijeenkomsten in het land leggen we de volgende thema's aan u voor:

 1. Trek naar de stad
 2. CO2 naar nul
 3. Data als grondstof
 4. Mensenwerk
 5. Nieuwe werkwijzen
 6. Branchevervaging

We gaan graag met u in gesprek over de verwachtingen met betrek­king tot deze thema’s, de kansen die we daarbinnen kunnen verzilveren en hoe we u daar als branchevereniging in kunnen ondersteunen.

Mocht deze datum niet uitkomen in uw agenda dan kunt u eventueel ook nog aansluiten op 28 juni a.s. te Houten.


Wilt u meer informatie over de klankbordgroep? Neem dan contact op met Terry Heemskerk via t.heemskerk@uneto-vni.nl.

Leden
Niet leden
15:00 - 15:05 uur
Opening
Opening door Bas Kuypers, voorzitter Commissie Innovatie UNETO-VNI en Business Development, Kuijpers Installaties
15:05 - 15:15 uur
Inleiding op de thema’s door René Vogels van Panteia
15:15 - 16:15 uur
Rondetafel toetsing van thema's
Onder leiding van gespreksleider. Discussie over de 6 thema’s: kunt u zich herkennen
in de thema’s, wat zijn de mogelijkheden en wat is er nodig om vanuit de branche aan te haken, kortom welke kansen ziet u en welke uitdagingen?
16:15 - 16:30 uur
Korte pauze
16:30 - 17:00 uur
Samenvatting van de rondetafels
17:00 - 18:00 uur
Samenvatting van de rondetafels
 • Alfa College Installatietechniek
  de heer H. Brinks
  de heer G. Krikken
 • Breman Centrale Diensten
  de heer H.J.S. Nieuwenhuis
 • Energiewacht N.V.
  de heer M.J. Meijer
 • Harwig Installatietechniek
  de heer drs. B.A. Nederhoed
  mevrouw M.J.B.G. Nederhoed
 • Installatiebedrijf Dick Sjabbens B.V.
  de heer A.H. Sjabbens
 • Installatiebedrijf Kip
  de heer B.G.M. Kalter
 • Installatietechniek Vaatstra B.V.
  mevrouw S.T. Vaatstra-Holtman
 • Klimacom B.V.
  de heer L. Huisman
 • Kuijpers Installaties
  de heer S.J.W. Kuypers
 • Lodema Elektrotechniek B.V.
  de heer R. Tuinenga
 • Pranger-Rosier installaties BV
  de heer M.J. Post
 • T.I.B. Boerma Hulsebos bv
  de heer M.K.R. Hulsebos
 • TNO
  de heer G. Mulder
 • UNETO-VNI
  de heer C.P.T. Heemskerk
  mevrouw S. Verhoev
 • Vriend B.V.
  de heer A.N. van Engelen
 • Wilfried Molenbroek Installatietechniek
  de heer W.G.M. Molenbroek