UNETO-VNI

Terugkomdag ComfortInstallateurs 2018

Bent u ComfortInstallateur of bent u geïnteresseerd om de erkenning Langer Zelfstandig Thuis Wonen (LZTW) aan te vragen? Kom dan naar de Terugkomdag LZTW op 11 oktober a.s.

UNETO-VNI organiseert deze jaarlijkse terugkomdag samen met OTIB in het kader van permanente educatie (PE). Technisch beheerders LZTW bij de bedrijven die in het KvINL-register staan, zijn verplicht om deel te nemen aan deze terugkomdag om de erkenning te behouden. 

Heeft u nog niet officieel de erkenning LZTW aangevraagd omdat u nog niet alle opleidingen heeft gedaan? Of omdat u er nog niet aan toegekomen bent? Ook dan zien wij u graag op een van deze terugkomdagen. Deze dagen zijn namelijk ook bedoeld voor installateurs die interesse hebben in het traject ComfortInstallateur.

Data en locaties en aanmelden
De Terugkomdagen zijn op drie data op drie verschillende locaties gepland, met hetzelfde programma. Dit keer zijn we te gast bij Vegro, waar we een convenant mee hebben afgesloten voor samenwerking met ComfortInstallateurs.
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst van 11 oktober via de aanmeldbutton op deze pagina.

U hoeft slechts één van de bijeenkomsten bij te wonen. Naast bijscholing is netwerken en kennis delen onderdeel van deze dag. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.

Voor wie interessant?
De bijeenkomst is verplicht voor technisch beheerders LZTW bij installatiebedrijven, maar is ook interessant voor directeuren, projectleiders, werkvoorbereiders en leidinggevende monteurs van bedrijven actief op het gebied van woningaanpassingen voor senioren en levensloopbestendig wonen. De bijeenkomst is interessant voor leden van UNETO-VNI en niet-leden die geïnteresseerd zijn in het traject ComfortInstallateur.


Neem een collega mee!

 • U kunt geïnteresseerde collega’s aanmelden, ook als ze geen lid zijn.
 • Bent u verhinderd op deze datum, maar moet u deze dag wel verplicht volgen? Kies dan voor een andere datum.  Lukt dat ook niet, stuur dan een mail naar t.heemskerk@uneto-vni.nl .
 • Kosteloos afmelden kan tot twee dagen van tevoren. Anders brengen wij u € 50,- onkosten in rekening.
 • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met s.verhoev@uneto-vni.nl.

 

Leden
Niet leden
13:00 - 13:30 uur
Inloop en ontvangst met koffie/thee
13:00 - 14:00 uur
Status projecten UNETO-VNI
Update vanuit UNETO-VNI over het Programma Wonen, Welzijn en Zorg waar het traject ComfortInstallateur deel van uit maakt. Spreker: Terry Heemskerk, programma manager WWZ. Inhoud: Wat is de stand van zaken, met wie zijn we in gesprek over samenwerking en wat is het vooruitzicht voor komend jaar?
14:00 - 14:30 uur
Presentatie Henk ter Burg van de Technische Unie
Henk ter Burg presenteert over trends en ontwikkelingen op het gebied van zorgproducten met veel voorbeelden voor ouderen.
14:30 - 15:00 uur
Woonconsulent Vegro
Een woonconsulent vertelt over de huisbezoeken die Vegro aflegt bij ouderen en waar het verhaal van de ComfortInstallateur in meegenomen kan worden. Gevolgd door een rondleiding op de locatie en een demonstratie van een aantal hulpmiddelen.
15:00 - 15:30 uur
Pauze met rondleiding, snack en drankje.
15:30 - 16:00 uur
Uitleg over de juridische aspecten
Een juridisch adviseur van UNETO-VNI geeft uitleg over de juridische aspecten bij het gebruik van persoonsgegevens uit digitale installaties voor zorgmonitoring en beveiliging en sensoren
16:00 - 16:30 uur
Nieuwe financieringsmogelijkheid consument
Informatie van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) over de nieuwe Verzilverlening. Met deze lening kunnen uw klanten woningaanpassingen financieren via hun gemeente waardoor ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
16:30 - 17:00 uur
Mogelijke samenwerking UNETO-VNI met ANBO
UNETO-VNI en De Algemene Bond van Ouderen (ANBO) zijn met elkaar in gesprek over een mogelijke samenwerking via de consulenten van de ANBO die ook bij ouderen thuis komen. Een spreker van de ANBO vertelt daarover.
17:00 - 17:45 uur
Afsluitende interactieve sessie
Afsluitende interactieve sessie over marktontwikkelingen, ervaringen delen en vragen te beantwoorden door Nicoline van der Lugt.
17:45 - 18:30 uur
Afsluiting met borrel en tijd om te netwerken
 • Aceve Totaalinstallateurs
  de heer C Steegers
 • Becker Installatietechniek B.V.
  de heer H.J.G. Becker
 • Beks Installatiebedrijf
  de heer M.J.M. Beks
 • Bokhorst Installatietechniek
  mevrouw D Wagemans
 • Caris & Reiner BV
  de heer M.J.W. Reiner
 • Comminaction
  mevrouw N.J.W. van der Lugt
 • Denned Installatietechniek B.V.
  de heer W. Goldsmid
  de heer R.J.A. Holtslag
  de heer H. van Os
 • Duurzaam Technisch Installatiebedrijf Van Dort B.V.
  de heer R. van Dort
 • ETB A.K. Scheepmaker B.V.
  de heer D.V. van Veeren
 • Gas-,Water-en Sanitair Installatiebedrijf Huisman B.V.
  de heer J.M. Huisman
 • HW Installaties
  de heer HC Woltering
  mevrouw J Woltering
 • Installatiebedrijf J. Koks B.V.
  de heer P.A.J. Koks
 • Installatiebedrijf Ron Missler
  de heer R. Missler
 • Installatiebedrijf Van der Poel
  de heer C.J.M. van der Poel
  mevrouw M. van der Poel
 • Ipskamp Elektro-Techniek B.V.
  de heer H.J. Moerkerken
 • Kiljan Installatietechniek
  R.C. Kiljan
 • Loodgieters-, installatie-, en onderhoudsbedrijf Franklin Swiebel
  de heer F.G.J. Swiebel
 • P. Hoekwater B.V.
  de heer F.H. Sparnaaij
 • Roks Totaaltechniek BV
  de heer E.R. Roks
 • Stiel Groep
  de heer M. de Haan
 • Toekomstgericht Wonen
  de heer Y. de Ruijg
 • UNETO-VNI | TECHNIEK NEDERLAND
  mevrouw L. Gerrits
  mevrouw S. Klinge
 • Vakon
  mevrouw E. Bronmeijer-Geerts
 • Van Egmond Zorgaanpassingen
  de heer G.J. van Egmond
 • Van Eijk & Laseur Loodgieters
  de heer F.H.F. Laseur