UNETO-VNI
Regiobijeenkomst installatie

UNETO-VNI BIJEENKOMST | Regio Zuid

Kansen in de energiebesparingsmarkt

De rol van de installateur groeit en verandert. De installateur wordt steeds meer een energieregisseur: de verbindende link in het Internet of Things, smart grids en smart cities. Voor de installatiebranche liggen er volop kansen in projecten als de verduurzaming van gebouwen en woningen. Maar u kunt alleen de kansen verzilveren als u en uw collega’s klaar zijn voor de toekomst. Wilt u weten hoe u kunt voorsorteren?

Kom naar de UNETO-VNI bijeenkomst in uw regio op maandag 29 mei in Sevenum van 14.30 – 18.45 uur.

Tijdens het plenaire gedeelte praten we u bij over de actualiteiten in uw regio, het profiel van de branche in Zuid-Nederland en UNETO-VNI Verzekeringen. OTIB geeft u inzichten in de werknemer van de toekomst en de knelpunten van de arbeidsmarkt nu en in 2020. Aansluitend staat tijdens de workshops het onderwerp energiebesparing centraal:

Workshop 1: Energiebesparing
- Stand van zaken energiebesparing gebouwde omgeving in Limburg
- Stimuleringsmaatregelen energiebesparing gemeenten, regio’s en provincie en rijk
- Visie UNETO-VNI op het thema energiebesparing ‘de installateur als energieregisseur’

Workshop 2: Hoe maak ik werk van energiebesparing?
- Hoe handig in te spelen op de toenemende vraag naar maatregelen 
  energiebesparing/-opwekking?
- Welke technische kennis is daarvoor nodig?
- Slimme marktbenadering

Leden
Niet leden
14:15 - 14:30 uur
Inloop
14:30 - 15:00 uur
Nieuws vanuit de regio, de branche, UNETO-VNI, OTIB en UNETO-VNI Verzekeringen
15:00 - 16:00 uur
Workshop 1: Energiebesparing
16:00 - 16:15 uur
Pauze met een hartige snack
16:15 - 17:15 uur
Workshop 2: Hoe maak ik werk van energiebesparing?
17:15 - 18:45 uur
Buffet en netwerken
18:45 uur
Einde
 • ATIBS Advies &Technisch Installatiebedrijf Snijders
  de heer J.W.M. Snijders
 • Chiron-tec BV
  de heer A. Thijssen
 • Dierx Electroservice
  de heer C.J.G. van Montfort
 • Elektro Van Goch B.V.
  de heer J.H. van Goch
 • Energa
  de heer R. Martens
 • Facilicom Solutions
  de heer J. Ploos van Amstel
 • Installatiebedrijf van de Ven-Hollanders B.V.
  de heer R.M. Hollanders
 • Novisec Security Systems
  de heer A. Vintcent
 • Opleidingsbedrijf InstallatieWerk
  de heer J.A.J. van Boxmeer
 • OTIB
  mevrouw M. Bruggen - van de Pas
 • Regio Service Electro Installatiebdrijf BV
  de heer P.G.G.M. Hermans
 • Technisch Bureau Savelkoul B.V.
  de heer DGA D. Savelkoul
 • texis BV
  mevrouw P.J.A. Jochijms
 • UNETO-VNI
  de heer O.J.H. van de Ven
 • UNETO-VNI Verzekeringen
  de heer N. ten Heuvel
 • Van Dorp Installaties Venlo B.V.
  de heer H.T.J.M. Broekmans
 • Van Tilburg Energie Design B.V.
  de heer M.W.J.M. van Tilburg
 • Geen bedrijfsnaam bekend
  de heer R.P.W. Peeters