UNETO-VNI

Cursus aanbesteden basis

Wat is aanbesteden? Wie moet er aanbesteden? Wat moet er dan worden aanbesteed en hoe dan? Op al deze vragen krijgt u een antwoord. In één dag leggen we de basisbeginselen van het aanbestedingsrecht uit en het verschil tussen Europese, nationale en private aanbestedingen. Ook nemen we de verschillende procedures door. De openbare en niet openbare aanbestedingsprocedure, maar bijvoorbeeld ook de meervoudig onderhandse procedure.

Wat komt er kijken bij het inschrijven op een aanbesteding en waar moet u op letten? Wanneer mag u een fout herstellen maar vooral ook, wat helpt om een kansrijke inschrijving te doen? Dit alles komt aan de orde samen met termen als Uniform Europees aanbestedingsdocument (UEA), aanbestedingsleidraad, Nota van inlichtingen, TenderNed, EMVI, BVP, alcateltermijn, grosmann-verweer en SROI. Aan het einde van de dag weet u hoe aanbestedingsstukken er uit horen te zien en kunt u uitleggen wat deze termen betekenen.

Agenda

 • Korte inleiding en achtergrond aanbesteden
 • Aanbestedingswet- en regelgeving (ARW, Gids Proportionaliteit)
 • Meest voorkomende aanbestedingsprocedures
 • Praktijkgevallen en kansen en valkuilen bij aanbestedingsprocedures
 • Risico’s in de bestekken

We lopen de verschillende onderwerpen door en laten we de verschillende aanbestedingsstukken zien. Met een aantal stellingen peilen we uw gedachten. Ook maken we gezamenlijk een paar casussen. Tijdens de dag is er ruim voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

De cursus duurt 6 uur en is verdeeld over twee dagdelen.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Bent u nieuw in aanbestedingsland omdat u een andere functie hebt gekregen of omdat uw bedrijf net de nieuwe overheidsmarkt aan het verkennen is? En heeft u nog geen of weinig ervaring met aanbestedingen? Dan is deze cursus voor u relevant.

Kosten

Deelname aan de cursus 'Basis Aanbesteden' is exclusief voor leden en kost 250,- euro per persoon, exclusief btw.
De lunch is inbegrepen.


Bent u verhinderd? Tot twee dagen van tevoren kunt u zich kosteloos afmelden. In andere gevallen brengen wij u € 50,- onkosten in rekening.

Contact Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Susanne Verhoev, E s.verhoev@uneto-vni.nl of T 079 325 06 06.

 

 

Leden
250,-
Niet leden
09:30 - 10:00 uur
Inloop
10:00 - 12:30 uur
Start cursus
12:30 - 13:00 uur
Lunchpauze
13:00 - 16:30 uur
Vervolg cursus

Voorzieningen

Deelname cursus aanbesteden basis
 • BAM Bouw en Techniek
  de heer J. van Ravenswaaij
 • De Nie Installaties B.V.
  de heer H.H.J. de Nie
 • De Nie Installaties BV
  de heer E.A. Fasseur
 • E.T.B. Cas Sombroek
  de heer C.C.P. Sombroek
 • Energie Service Friesland B.V.
  de heer H. Groenewegen
 • ENVO Groep B.V.
  de heer M.R.J. Vorstenbosch
 • ETB Cas Sombroek B.V.
  de heer E.C. Tol
 • HOMIJ Technische Installaties B.V.
  de heer H. IJpma
  de heer B. Verheijen
 • T.I.B. Boerma Hulsebos bv
  de heer M. Hulsebos
 • Technisch Bureau Kamping
  de heer R.S.A. Kamping
 • UNETO-VNI
  de heer M. Wijbrands MSc
 • Van Dorp Installaties
  mevrouw E. den Breems
  de heer G.M. Hegge
  mevrouw N.R. van den Hengst
  de heer L.B.C. Stehouwer
 • Veolia Nederland B.V.
  mevrouw M. Uilenreef
 • VGProjectmanagement
  de heer W.P. van Gerdingen
 • Volta Limburg
  de heer G. Quee
 • WSi techniek Beheer & Onderhoud B.V.
  de heer B. de Graaf
  de heer J. Roerdink