UNETO-VNI

Ledenvergadering Beveiliging

Graag nodigen wij u uit voor de ledenvergadering Beveiliging. Tokdems de ledenvergadering weer een breed scala aan interessante onderwerpen voor u.

Gastspreker voor deze ledenvergadering is John van den Heuvel. Hij behoeft natuurlijk geen introductie. Als misdaadverslaggever van De Telegraaf en bij RTL geniet hij landelijke bekendheid. Zo ontmaskerde hij onder andere Desi Bouterse en is hij goed op de hoogte van de nationale - en internationale drugsmaffia. Hij zal tijdens de ledenvergadering stilstaan bij de laatste ontwikkelingen binnen het criminele circuit.

De versie 4.0 van de regeling voor Brand Meld Installaties (BMI) is recentelijk herzien en ligt momenteel bij de Raad van Accreditatie.  Voor u is het natuurlijk van belang om te weten wat de verschillen met de voorgaande regeling(en) zijn, welke specifieke eisen er worden gesteld en hoe dit kostentechnisch uitpakt. Allemaal vragen  waar Willem van Oppen namens het CCV nader op in zal gaan.

De nieuwe VRKI heeft enige tijd geleden het licht gezien. Voldoet deze nieuwe risicoklasse indeling of heeft u suggesties ter verbetering?
In een open gedachtewisseling zullen de eerste ervaringen en tips worden uitgewisseld.

Kortom allerlei ingrediënten voor een ledenbijeenkomst met meerwaarde.


Bent u verhinderd? Tot twee dagen van tevoren kunt u zich kosteloos afmelden. In andere gevallen brengen wij u € 50,- onkosten in rekening.

Contact
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Valerie Stubbe, E v.stubbe@uneto-vni.nl of T 079 325 06 55.

Leden
Niet leden
15:00 - 15:05 uur
Opening en woord van welkom
Fred van Poelgeest, voorzitter vakgroep Beveiliging
15:05 - 15:15 uur
Ingekomen stukken en mededelingen
a. Techniek Nederland
b. Ontwikkeling van het vakpaspoort
15:15 - 15:55 uur
BMI 2019 – Willem van Oppen (namens het CCV)
De heer van Oppen zal ingaan op de nieuwe regeling van het CCV voor Brand Meld Installaties BMI
15:55 - 16:10 uur
VRKI 2.0 – een open discussie
Van gedachten zal worden gewisseld over de eerste ervaringen
met de nieuwe VRKI (2.0)
16:10 - 17:00 uur
Gastspreker John van den Heuvel
17:00 - 17:30 uur
Sluiting
Na afloop van de bijeenkomst zal u onder het genot van een hapje en een drankje de mogelijkheid worden geboden om de onderlinge contacten verder aan te halen.