UNETO-VNI

Bijeenkomst Vakgroep Beveiliging

Speciaal voor beslissers en deskundigen op het gebied van beveiliging organiseert onze vakgroep een ledenbijeenkomst. Naast de mogelijkheid tot netwerken wordt u geïnformeerd over ontwikkelingen binnen het vakgebied. 

Voldoet u al aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); waar moet u als beveiligingsbedrijf precies aan voldoen en welke eisen worden gesteld? Daarnaast wordt gewerkt aan een aangepaste opzet van de BORG-regeling en heeft recentelijk de nieuwe versie van de VRKI het licht gezien. De vraag is hoe stemt u dit alles op elkaar af zonder aan de stress ten onder te gaan.

Eisen rondom AVG

Sinds 25 mei 2018 jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacy rechten. Dit heeft vergaande gevolgen voor uw bedrijfsvoering. Annette van Dartel van UNETO-VNI staat deze middag stil bij alle ins- en outs van deze verordening.

BORG-regeling en een nieuwe VRKI 2.0

De afgelopen periode is hard gewerkt aan een nieuwe VRKI 2.0. Wat staat er in deze nieuwe versie,  in hoeverre verschilt deze van de voorgaande en hoe verhoudt deze zich ten opzichte van de BORG-regeling? Richard Dekker zal namens het Verbond van Verzekeraars de nodige duidelijkheid verschaffen.

‘Behangkoning’ en ondernemer

Ondernemer John van Zweden geeft u een handreiking om de diverse ontwikkelingen goed te managen. Hij heeft als de “behangkoning” en eigenaar van de voetbalvereniging Swansea ervaring met het runnen van drie verschillende ondernemingen tegelijk. In zijn presentatie behandelt John daarnaast onderwerpen als leiderschap en hoe om te gaan met stress. Alles vanuit een humoristische en Haagse blik op de ontwikkelingen.  


Bent u verhinderd? Tot twee dagen van tevoren kunt u zich kosteloos afmelden. In andere gevallen brengen wij u € 50,- onkosten in rekening.

Contact
Heeft u vragen over deze bijeenkomst of over het digitaal aanmelden? Neemt u dan contact op met Kitty Parry via T 079 325 06 42 of k.parry@uneto-vni.nl.

Leden
Niet leden
15:00 - 15:05 uur
Opening en welkom
Fred van Poelgeest, voorzitter vakgroep Beveiliging
15:05 - 15:15 uur
Ingekomen stukken en mededelingen
- Opleidingen Brand en signaleringssystemen;
- Algemene Voorwaarden Onderhoud Signaleringssystemen
15:15 - 16:00 uur
Dynamische tijden - John van Zweden
John van Zweden gaat deze middag in op het managen van de diverse ontwikkelingen binnen uw bedrijf
16:00 - 16:30 uur
Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) - Annette van Dartel
Annette van Dartel van UNETO-VNI staat in haar inleiding stil bij de verordening op zich. Met name gaat zij in op de praktische zaken, zoals de vele haken en ogen die hieraan vastzitten.
16:30 - 17:00 uur
VRKI 2.0 - Richard Dekker
Richard Dekker is namens het Verbond van Verzekeraars nauw betrokken bij de nieuwe opzet van de VRKI 2.0. Daarmee is hij de aangewezen persoon om een toelichting te geven op de aanpassingen en veranderingen binnen deze nieuwe versie.
17:00 - 18:00 uur
Sluiting
Na afloop van de bijeenkomst wordt u de mogelijkheid geboden om onder het genot van een hapje en een drankje te netwerken.
Er zijn nog geen deelnemers bij deze bijeenkomst.