UNETO-VNI

Bijeenkomst Kwaliteit en Arbeidsomstandigheden

Op 7 december organiseert UNETO-VNI opnieuw een informatiedag over actuele onderwerpen op het gebied van Kwaliteit en Arbeidsomstandigheden. Dit keer staat ’s ochtends Kwaliteit op het programma en is de middag gereserveerd voor Arbeidsomstandigheden.

Peter Ligthart start de dag met een presentatie over de komende regeling voor gas technische - en warmtapwater installaties. Deze regeling is een uitvloeisel van het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en zal naar verwachting op 1 januari 2019 ingaan.

Tiny Ritterbeeks, Quality & ACE Manager bij Chubb Fire & Security B.V. en Mark Wubbels, coördinator KAM bij HOMIJ Technische Installaties B.V. zullen vervolgens stilstaan bij de eerste ervaringen met de nieuwe opzet van ISO 9001. Waar lopen zij in de praktijk tegenaan en wat zijn de aandachtspunten waar met name op gelet moet worden. Een praktische insteek van een actueel onderwerp.

Bedrijven worden in toenemende mate geconfronteerd met de maatschappelijk impact van hun beleid. Steeds meer wordt dit ook vertaald in kwaliteitsregelingen. Nick de Ruiter, partner van Sustainalize, vertelt daarover. Aan welke regelingen kunnen we nu al denken en wat staat ons voor de toekomst te wachten?

Kortom genoeg mogelijkheden tot discussie en een verdere verdieping van de onderwerpen.

Na de lunch komen de actuele onderwerpen aan bod in relatie tot Arbeidsomstandigheden. Advokaat Wim Heijltjes gaat in op de valkuilen van het V&G plan waarvan hij in 2016 al de eerste contouren geschetst had. Hij gaat in deze tweede sessie dieper in op deze problematiek. Met name de aansprakelijkheden van de partijen komen aan de orde. Onze volgende spreker Alfons Buijs bespreekt eerst de nieuwe VCA. Zijn tweede presentatie gaat over een uniforme poortinstructie voor de bouwterreinen. Een aantal grote bouwbedrijven hebben deze ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Samenwerking Voor Veiligheid (SSVV). Het is de bedoeling dat deze nieuwe poortinstructie ingaat op 1 januari 2018. Welke gevolgen heeft dit voor u?

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor alleen het ochtendprogramma, alleen voor het middagprogramma of voor de volledige dag.


Het spreekt voor zich dat aan de zaalreservering en de eventuele lunch voor UNETO-VNI wel kosten verbonden zijn. Wilt u ons daarom laten weten als u na aanmelding toch niet aanwezig kunt zijn op de bijeenkomst? Op die manier kunnen wij onnodige kosten voorkomen.

Contact
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Valerie Stubbe, v.stubbe@uneto-vni.nl

Leden
Niet leden
  Ochtendprogramma: Kwaliteit
10.00 uur Opening door de dagvoorzitter Harm van den Oever van UNETO-VNI
10.05 uur Nieuwe regeling gastechnische – en warmtapwaterinstallaties:
Peter Ligthart van Lighthart Advies
10.45 uur Pauze
11.00 uur Praktische ervaringen met ISO 9001: Tiny Ritterbeeks, Quality & ACE Manager
bij Chubb Fire & Security B.V. en Mark Wubbels, coördinator KAM bij HOMIJ
Technische Installaties B.V.
11.35 uur  MVO en kwaliteitsregelingen: Nick de Ruiter, partner van Sustainalize
12.10 uur Afsluitende discussie aan de hand van actuele stellingen
12.30 uur Lunch 
   
  Middagprogramma: Arbeidsomstandigheden     
13.30 uur Aansprakelijkheid bij VGM projecten: Advokaat Wim Heijltjes van Heijltjes
Advocaten
14.20 uur Pauze
14.30 uur Introductie van de nieuwe VCA: Alfons Buijs, technisch directeur SSVV
15.00 uur Gezamenlijke poortinstructie Bouwterreinen: Alfons Buijs, technisch directeur
SSVV
15.45 uur Sluiting
 • BAM Techniek Regio Midden
  de heer J.A. Schuijl
 • ENECO Installatiebedrijven B.V.
  de heer I. Kuijper
  de heer R. van Niehoff
  de heer W.L.A. Snel
 • ENGIE Services Nederland N.V.
  de heer A.N.W. Langelaan
 • Feenstra Verwarming B.V.
  de heer J.I. Post
 • Heijltjes Advocaten
  de heer W. Heijltjes
 • Klein Poelhuis Beheer B.V.
  de heer R.A.J. Gerritsen
 • Kuijpers Installaties
  de heer R. Schraders
 • L.W. Holding B.V.
  de heer M.IJ. Binnema
 • Leertouwer B.V.
  de heer W. Boon
 • Lomans Amersfoort B.V.
  mevrouw A. Lomans
 • Mansveld Expotech Groep
  de heer R. Franken
 • Mansveld Projecten & Services B.V.
  de heer A.A.B.M. Bogaerts
 • NL Signing
  de heer Chr. de Groot
 • P.G. Kuijpers & Zonen B.V.
  mevrouw M. van Beek
  de heer ing. E.R.J.G. de Punder
 • Strukton Worksphere bv. Hoofdkantoor
  de heer A.P.A. van den Bempt
  de heer V. Morsink
 • ULC Groep B.V.
  de heer H. Verschuren
 • UNETO-VNI
  de heer drs. A.J. van den Berg
  mevrouw mr. M.D. Garcia
 • Unica Groep B.V.
  de heer I. ter Haar
 • Veolia Nederland
  mevrouw J. Balkum
 • VolkerWessels Telecom
  mevrouw M. van den Abeele
 • Warmtebouw Utrecht B.V.
  de heer K.W. Kok