UNETO-VNI

Bijeenkomst trends in Aandrijfsystemen 2017

Wilt u op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van industriële trends in onderhoud en efficiency van aandrijvingen? Kom dan naar de bijeenkomst ‘Aandrijfsystemen 2017: trends in industrie’ op 19 oktober.

Aandrijfsystemen-275x200

Specialisten uit het vakgebied, waaronder technische dienstverleners, industriële bedrijven, leveranciers, fabrikanten en deskundigen van aandrijvingen informeren u o.a. over de volgende onderwerpen:

  • Wat zijn trends in de industrie als het gaat om onderhoud, productiviteit, beschikbaarheid en veiligheid van productiemiddelen?
  • Hoe denken beslissers in de industrie over uitbesteding, toepassen van smart technology, en waar kunnen technische dienstverleners zich verbeteren?
  • Hoe zijn ‘smart’ en ‘predictive onderhoud’ in te zetten voor het verbeteren van de efficiency van aandrijfsystemen - machines, motoren, besturingen, pompen, ventilatoren, apparaten en transportsystemen?

In één middag is uw kennis helemaal up to date en u ontmoet collega’s uit verschillende sectoren.

Bekijk het volledige programma via het tabblad 'Programma' op deze pagina.

KEEA

De bijeenkomst wordt georganiseerd door KEEA, het Kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen en UNETO-VNI. KEEA is een kennisnetwerk waarin RVO en brancheorganisaties FEDA, Holland Pomp Groep en UNETO-VNI samenwerken aan projecten om de efficiency van aandrijfsystemen te verhogen.

Voor wie?

De bijeenkomst is interessant voor directeuren, managers, projectleiders, technisch ontwerpers/constructeurs, inkopers, engineers uit de industrie (chemie, food, metaal, kunststof) en de sectoren toelevering, installatie, machinebouw en advies, en de overheid.

Aanmelden

Wilt u bij deze bijeenkomst aanwezig zijn? Stuur dan een e-mail naar event2017@keea.nl met vermelding van uw naam, bedrijf, en functie. Deelname is gratis.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Maarten van Werkhoven van KEEA, T 023 536 80 90.

Leden
Niet leden
13:30 - 14:00 uur
Inloop, registratie
14:00 - 14:10 uur
Welkom en opening door Maarten van Werkhoven van KEEA
14:10 - 15:30 uur
Brancheverkenning Industrie 2017: toelichting resultaten onderzoek
Mark de Graaf van USP-MC
Het belang van de installatiebranche voor de Industrie is groot. UNETO-VNI heeft onderzoek laten uitvoeren naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de Nederlandse industrie en deze vertaald die naar kansrijke proposities voor technische dienstverleners.
15:50 - 16:10 uur
Van ruwe data naar inzicht – Concepten voor maintenance service providers
Maurice Jilderda, Sitech Services
Toepassing van concept voor elektromotoren laat de mogelijkheden zien voor de gebruiker en de toeleverende industrie op het vlak van het verhogen van de up-time en het verlagen van operationele kosten en energieverbruik. Stappen naar predictive maintenance.
16:10 - 16:30 uur
Case Voorspellingsmodel: waar liggen knelpunten en oplossingen?
Wil Dinnessen, Facta
Uitgewerkte cases voor aandrijvingen in de Metaal en Chemie waarbij het concept van klein naar groot toegepast wordt. Waar liggen valkuilen, hoe stapsgewijs te ontwikkelen, hoe kun je de samenwerking, dienstverlening organiseren, met welke KPI’s en meer.
16:30 - 17:00 uur
Uitvoering van Ecodesign in Machinebouw en Industrie
17:00 - 17:30 uur
Demonstratie Fieldlab Proefopstelling
Paul van Kempen, WCM
Met de proefopstelling kunnen ‘slimme’ technieken op het gebied van metingen en gegevensanalyse getest worden, om onderhoud in de (proces)industrie 100% voorspelbaar te maken. Het onderzoek draagt bij om maintenance te transformeren van kostenpost naar industriële sleutel tot efficiency, duurzaamheid en veiligheid.
17:30 - 18:00 uur
Afsluiting, borrel
18:00 uur
Einde

0RvON-logo
0logo-KEEA
0Feda-logo-RGB-(3)
0HPG-logo
UNETO-VNI-LOGO