UNETO-VNI
Balonnen-1920x400

UNETO-VNI 15 jaar:
samen staan we sterker


12-02-2012 - De fusie: een noodzakelijke stap

Op 12 februari 2002 beklonken de brancheverenigingen Uneto en VNI hun fusie. Daarom staan wij dit jaar stil bij ons derde lustrum als belangenbehartiger voor de hele installatiesector en elektrotechnische detailhandel. 

De fusie was niet alleen een noodzakelijke stap, maar heeft de hele sector meerwaarde gegeven. De bedrijfstak is door de krachtenbundeling echt op de kaart gezet. De vereniging kan zich veel beter profileren, en we zien dat wij op veel maatschappelijke thema’s een partij zijn waar andere organisaties naar luisteren en rekening mee houden. Ook voor zaken als innovaties, belangenbehartiging en onderwijs was de fusie een uitkomst. Door de grote achterban hebben we een belangrijkere stem gekregen, zowel naar de politiek als naar onze partners in de bouwkolom.

12-02-2017 - 15 jaar verbinden en versterken

15 jaar van verbinden en versterken, dat is wat we dit jaar met u willen vieren. Juist in tijden van versterkt individualisme is een krachtige, collectieve vuist van belang. 

UNETO-VNI, daar mogen we met zijn allen best trots op zijn. In voor- en tegenspoed stonden we naast elkaar om kansen te verzilveren en bedreigingen te omzeilen. Samen gaven we de techniek waar Nederland op draait vorm en pasten we ons aan aan veranderde omstandigheden. Juist die saamhorigheid en de gemeenschappelijke kracht gaf de branche de voedingsbodem om zich te ontwikkelen tot een sterke speler in een wereld die steeds afhankelijker wordt van de techniek.

27-09-2017 - Lustrum en uitreiking UNETO-VNI Innovatie Award

We laten dit lustrum niet ongemerkt voorbij gaan. UNETO-VNI is volop in beweging. Toch staan we op 27 september stil bij het 3e lustrum en de innovatieve kracht van de sector tijdens het lustrumevent in de Woonindustrie in Nieuwegein. Met een feest van ontmoeting, amusement, inhoud en reflectie én met de uitreiking van de eerste UNETO-VNI Innovatie Award.


Onze leden en stakeholders ontvangen een persoonlijke uitnodiging.